Kuntoutuspalveluiden yksiköt mahdollistavat asiakkailleen yksilöllisen tuen ja kuntoutuksen itsenäiseen elämään, opiskeluun ja työelämään. Kuntoutusmuotoina ovat asumisvalmennus, tuettu asuminen, kotikäynnit, päivätoiminnat, avotyötoiminta sekä opintovalmennus. Kuntoutus suunnitellaan asiakkaan omien voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Ohjauksen ja tuen määrä arvioidaan jokaisen asukkaan omien voimavarojen ja kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Lähete yhdistyksen palveluihin

Päivätoiminta
Asumispalvelut
Neuropsykiatrinen valmennus
Muu ohjaus ja valmennus