Asumispalveluiden toiminta-ajatuksena on tarjota turvallinen, toiminnallinen ja kodinomainen yhteisö. Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Kodeilla harjoitellaan ja ylläpidetään jokapäiväisiä elämäntaitoja työntekijöiden ohjauksella niin yksilö- kuin ryhmätasollakin.

Kuntoutuskodit on porrastettu henkilökunnan antaman tuen mukaisesti siten, että jokaiselle kuntoutujalle löytyisi paras mahdollinen kuntoutuskoti hänen kuntoutumisensa tueksi. Henkilökunta on töissä kuntoutuskodeilla joko yhdessä tai kahdessa työvuorossa tai ympärivuorokauden.

Tukiasuntojen tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen päivätoiminnan keinoin.

Hakeutuminen

Asumispalveluihin hakeudutaan hoitavan tahon lähetteellä ja kotikunnan maksusitoumuksella.