Esittely

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry on innovatiivinen kuntoutus- ja työllistymispalveluiden tuottaja ja kehittäjä sekä alan koulutuksen ja tutkimuksen edistäjä.

Yhdistys on monipuolinen palveluja tuottava yleishyödyllinen organisaatio. Yhdistys perustettiin v. 1985 tukemaan psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, heidän toimintakykynsä ja hyvinvointinsa lisäämiseksi ja edistämään heidän kuntoutumistaan. Yhteiskunnan muutosten myötä on palveluvalikoimaa laajennettu vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita. Toiminnan alkuaikoina painopisteenä olivat asumiseen liittyvät kuntoutuspalvelut. Myöhemmin kuntoutuksen painopiste on siirtynyt yhä enemmän lähemmäksi työelämää. Työhönvalmennus, työllistymispalvelut ja työllisyyttä edistävät projektit ovat osa yhdistyksen nykyistä palvelutuotantoa. Yhdistyksen sosiaalinen yritys Woodfox Oy vahvistaa työllistymispalveluiden kokonaisuutta. Tiivis yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä työvoimaviranomaisten kanssa mahdollistaa työn onnistumisen.

Etelä- Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry on yksi maan suurimmista sosiaalipsykiatrista kuntoutusta tarjoava kolmannen sektorin toimija. Yhdistys on vakiintunut asumis- ja kuntoutuspalveluiden tuottaja Etelä-Pohjanmaalla. Palveluiden tuottaminen perustuu kuntien, Kelan, työvoimahallinnon ja vakuutusyhtiöiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Yhdistyksen palvelut maakunnassa (kuva pdf-linkkinä)

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen palvelut perustuvat ISO 9001:2008 -laatusertifikaatin mukaisiin prosesseihin. Sertifikaatti on myönnetty yhdistykselle 22.12.2008, ja se on ollut voimassa siitä lähtien. Laatusertifikaatti on takuu koko toimintamme sujumisesta tiettyjen standardien mukaisesti. Tämä antaa asiakkaillemme varmuuden toimintamme luotettavuudesta, suunnitelmallisuudesta ja säännönmukaisuudesta.